?> Social Value | ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ-EQUAL SOCIETY

Καλώς ήλθατε στο SOCIAL VALUE

Σε έναν κόσμο που έχει ανάγκη από καλές πρακτικές, η Equal Society φέρνει στη ζωή μας το Social Value. Στόχος μας; Η βελτίωση του τρόπου με τον οποίο αποτιμάται η συμβολή των οργανισμών στην κοινωνία. Ελπίδα μας; Να μειωθεί  η κοινωνική και οικονομική ανισότητα. Join us !

Με αίσθημα Κοινωνικής Ευθύνης

Συνεργαζόμενοι Φορείς που αξιολογούνται για την Κοινωνική Απόδοση δράσεων τους

Τι είναι η ανάλυση SROI

Η μέθοδος μέτρησης κοινωνικής απόδοσης επενδύσεων (Social Return on Investment: SROI) αποτελεί μία μέθοδο μέτρησης της κοινωνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής αξίας ενός έργου/προγράμματος...

Read more

Βασικές Αρχές

Η Κοινωνική Απόδοση Επενδύσεων (SROI) είναι ένα πλαίσιο για την επιμέτρηση και την καταμέτρηση της αξίας που δημιουργείται ή καταστρέφεται από τις δραστηριότητές μας, όπου η έννοια της αξίας είναι πολύ ευρύτερη από εκείνη...
Read more

Ποιούς αφορά

Τύποι οργάνωσης SROI έχει χρησιμοποιηθεί από μη κερδοσκοπικές και κοινωνικές επιχειρήσεις,δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι μικρές,μεγάλες, νέες και έχουν ήδη...
Read more

Οφέλη Αξιολόγησης

Η συγκεκριμένη μεθοδολογία προσφέρει πολλαπλά και ουσιαστικά οφέλη προς τους Οργανισμούς που εντάσσονται στη διαδικασία αξιολόγησης. Μέσω των εξειδικευμένων στελεχών της Equal Society που θα...
Read more

Οδοιπορικά

Ιστορίες αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς.

 • Ξεφυλλίζοντας την αλληλεγγύη
  Ξεφυλλίζοντας την αλληλεγγύη

  Έξω από τους σταθμούς του μετρό, βλέπεις γυναίκες και άνδρες με το χαρακτηριστικό πια πορτοκαλί γιλέκο. Πουλούν το περιοδικό δρόμου «Σχεδία». Για την Equal Society και το πρόγραμμα «Μέτρηση Κοινωνικής Απόδοσης Επενδύσεων» που υλοποιεί,

  Read more...
 • Μια «Αγκαλιά» για όλους
  Μια «Αγκαλιά» για όλους

  Το ταξίδι της Equal Society στον κόσμο της «Μέτρησης Κοινωνικής Απόδοσης» είχε ως αφετηρίατην «Αγκαλιά» η οποία και βρίσκεται στην Καλλονή, Λέσβου. Ο οργανισμός δραστηριοποιείται στο θέμα των προσφύγων και μεταναστών που καταφθάνουν στο νησί

  Read more...
 • Λονδίνο για τη βιώσιμη ανάπτυξη
  Λονδίνο για τη βιώσιμη ανάπτυξη

  Με παραστάσεις από διεθνείς συνέδρια εμπλουτίζει το βιογραφικό του ο Μη κυβερνητικός οργανισμός, Equal Society καθώς αναπτύσσοντας τη δυναμική του επάνω στην μέτρηση κοινωνικών επενδύσεων πραγματοποίησε ταξίδι με προορισμό το Λονδίνο...

  Read more...

Equal Society

H πρωτοβουλία αφορά στην ενίσχυση και ενδυνάμωση Equal Society ως προς την ανάπτυξη και εφαρμογή της μεθόδου μέτρησης κοινωνικής απόδοσης Social Return on Investment και στην ενδυνάμωση του κλάδου της κοινωνικής οικονομίας, εν γένει, μέσα από την προώθηση της μεθοδολογίας ως στρατηγικό εργαλείο αξιολόγησης και σχεδιασμού. Μέσα από την μέτρηση ποιοτικών δεικτών και την σε βάθος αξιολόγηση οποιασδήποτε κοινωνικής επένδυσης, εξασφαλίζεται όχι μόνο η συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην διαδικασία και τον στρατηγικό σχεδιασμό αλλά και η αποτελεσματικότερη διαχείριση κινδύνου κάθε οργανισμού που προσφέρει κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες.

Το όραμα αυτού του εγχειρήματος «ακούει» στην ανάγκη για γρήγορη και αποτελεσματική λήψη αποφάσεων που θα δημιουργούν όσο το δυνατό μεγαλύτερη κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική αξία. Η τρέχουσα αδυναμία λογιστικής αποτίμησης της ευρύτερης αυτής αξίας επιβάλλει την ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας αλλά και μιας ισχυρής ομάδας η οποία επιτρέπει πέρα από την σε βάθος αξιολόγηση των κοινωνικών επενδύσεων και τον στρατηγικό σχεδιασμό δράσεων με υψηλή κοινωνική απόδοση. Οφείλουμε να δώσουμε έμφαση στην μέτρηση αποτελεσμάτων και την αξιολόγησή τους σε σχέση με την συνεισφορά τους την επίτευξη των στόχων τους. Το όραμα για μια πλήρη αποτίμηση της κοινωνικής ευθύνης είναι πλέον υλοποιήσιμο.

Η συμβολή του προγράμματος έχει διττή κατεύθυνση. Ως προς τον πρώτο στόχο που είναι η ολιστική ενίσχυση της Equal Society, το πρόγραμμα συνεισφέρει μέσω της εκπαίδευσης της επιστημονικής ομάδας της Equal Society στη χρήση και την περαιτέρω ανάπτυξη της μεθόδου SROI, αποτελεί «οδηγό» για την προσέγγιση Επενδυτών (social investors, θεσμικών φορέων) ενώ εξασφαλίζει στον Οργανισμό ένα νέο διευρυμένο network το οποίο θα ενισχύεται μέσα από τη συμμετοχή των μελών της ομάδας σε διεθνή συνέδρια. Ως προς τον δεύτερο στόχο, που συνεπάγεται με την θεωρία της αλλαγής στην ελληνική κοινωνία, το πρόγραμμα συνεισφέρει μέσω της αύξησης της διαφάνειας και αποτελεσματικότητας των ΜΚΟ μέσα από την συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων στην διαδικασία αξιολόγησης και σχεδίασης των δράσεων του εκάστοτε οργανισμού αλλά και μέσω της δικτύωσης των Οργανισμών

Είμαστε Όλοι Πολίτες

Το Πρόγραμμα «Είμαστε Όλοι Πολίτες» σχεδιάστηκε με γνώμονα την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών και τη μεγιστοποίηση της συνεισφοράς των μη-κυβερνητικών οργανώσεων στους τομείς της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Το συνολικό ποσό των €7,34 εκ. που παρέχεται από τις χώρες της Ισλανδία, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας διατίθεται στους δικαιούχους Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς μέσα από μια διαφανή διαδικασία ανταπόκρισης σε ανοιχτές προσκλήσεις ενδιαφέροντος με συγκεκριμένους όρους και κριτήρια επιλογής. Οι διαθέσιμοι πόροι διατίθενται στους Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς που πέτυχαν στη διαδικασία επιλογής και ανταποκρίθηκαν στα υψηλά κριτήρια διαφάνειας και αποτελεσματικής λειτουργίας του Προγράμματος.

Μέσα από μια αρμονική συνεργασία, η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία, δρουν από κοινού για τη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων και την ενίσχυση των διμερών σχέσεων με τις 16 χώρες της Ε.Ε. στην Κεντρική και Νότια Ευρώπη και τις χώρες της Βαλτικής. Μέσω του ΕΕΑ Grants, η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία, μοιράζονται κοινές αξίες και την ευθύνη για την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών, της ανοχής, της ασφάλειας, της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης για όλους.

Το Πρόγραμμα «Είμαστε όλοι Πολίτες», στην χώρα μας, υλοποιείται από το Ίδρυμα Μποδοσάκη, σε συνεργασία με το Γραφείο Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ. Το Ίδρυμα Μποδοσάκη είναι ένας από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς κοινωφελείς οργανισμούς στην Ελλάδα και δραστηριοποιείται για την ενίσχυση και προώθηση της εκπαίδευσης, της έρευνας, της υγείας, της ιατρικής περίθαλψης και της προστασίας του περιβάλλοντος. Επιπλέον, το Ίδρυμα υποστηρίζει με συνέπεια Μη Κυβερνητικούς Οργανισμού που δουλεύουν με κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.

Search