?> Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ
Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ

Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ

Η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ προέρχεται από την Ε.ΠΟΙ.ΖΩ - Ένωσης για την "Ποιότητα της Ζωής" - μια επίσης μη κυβερνητική και μη κερδοσκοπική οργάνωση με ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων που εκτείνονται από τις περιβαλλοντικές έως τις κοινωνικές και πολιτιστικές. Στα καταναλωτικά θέματα δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα και η βαθμιαία ανάπτυξη αυτού του τομέα κατέληξε στην ίδρυση της ΕΚΠΟΙΖΩ το 1988.

Οι βασικές αρχές της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ είναι:

  • Ανεξαρτησία από πολιτικά κόμματα και οικονομικά συμφέροντα
  • Επιστημονική γνώση και τεκμηρίωση κάθε ζητήματος ως προϋπόθεση σωστής αντιμετώπισης
  • Έγκυρη, τεκμηριωμένη και υπεύθυνη πληροφόρηση των καταναλωτών
  • Αντικειμενικότητα και ρεαλισμός στις απόψεις και προτάσεις
  • Ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης
  • Συνεργασία με οποιονδήποτε φορέα, δημόσιο ή ιδιωτικό, ο οποίος συμβάλλει στην προστασία του καταναλωτή

Οι δραστηριότητες της υποστηρίζονται οικονομικά κυρίως από τις συνδρομές των μελών της, από χρηματοδοτήσεις της Πολιτείας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλους συναφείς οργανισμούς.

Η προσπάθεια της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. ήταν, είναι και θα είναι στους άξονες:

  • Ενημέρωση και εκπαίδευση του καταναλωτή
  • Διαμόρφωση ευνοϊκότερου νομοθετικού - θεσμικού πλαισίου για τα δικαιώματα των καταναλωτών
  • Πίεση για εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας
  • Εξωδικαστική και δικαστική παρέμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών

Date

03 Δεκέμβριος 2015

Categories

ΜΚΟ