?> HOME-START ΑΘΗΝΑΣ
HOME-START  ΑΘΗΝΑΣ

HOME-START ΑΘΗΝΑΣ

Το Home-Start ιδρύθηκε από την Margaret Harrison στο Leicester της Αγγλίας, το 1973. Μητέρα τριών παιδιών και έμπειρη εθελόντρια η ίδια, κατάλαβε ότι οι οικογένειες δέχονται με μεγαλύτερη ευκολία βοήθεια στον δικό τους χώρο από ανθρώπους με τις ίδιες εμπειρίες με εκείνους. Στόχος του η πρόληψη ενδοοικογενειακών κρίσεων, καθώς και η ανάπτυξη και ευημερία των παιδιών, δίνοντας κατ’ οίκον υποστήριξη από γονέα προς γονέα.

Σήμερα λειτουργούν προγράμματα Home-Start σε 23 χώρες σε όλο τον κόσμο, προσαρμοσμένα στις τοπικές ανάγκες. Το 2003 η Ελλάδα έγινε μέλος του παγκοσμίου δικτύου Home-Start. Το 2010 ξεκίνησε το πρόγραμμα στην Αθήνα έχοντας υποστηρίξει μέχρι σήμερα πάνω από 140 Οικογένειες. Το Home-Start Αθήνας έχει επεκτείνει τη δράση του και στον Πειραιά*.

Το Home-Start υποστηρίζει οικογένειες με τουλάχιστον ένα παιδί προσχολικής ηλικίας καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως το άγχος της καθημερινότητας και τις αλλαγές λόγω του ερχομού ενός νέου μέλους αλλά και τον χωρισμό ή τις συγκρούσεις. Εκπαιδευμένοι εθελοντές-γονείς επισκέπτονται μια φορά την εβδομάδα την οικογένεια στο σπίτι της και προσφέρουν χρόνο, κατανόηση, δέσμευση, εχεμύθεια, διακριτικότητα καθώς και την προσωπική τους εμπειρία και γνώση. Επίσης, βοηθούν τις οικογένειες να συνδεθούν με άλλες υπηρεσίες και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, να υποστηριχθούν από επαγγελματίες σε θέματα σχετικά με την ειδικότητά τους.

Οι υπηρεσίες του προγράμματος παρέχονται δωρεάν και είναι απολύτως εμπιστευτικές.

*Το έργο χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Date

22 Ιανουάριος 2015

Categories

ΜΚΟ