Μέλος του Social Value International

Η Μεθοδολογία SROI


Η μέθοδος μέτρησης κοινωνικής απόδοσης επενδύσεων (Social Return on Investment: SROI) την οποία και στηρίζουμε στο Social Value Greece αποτελεί μία διαδικασία μέτρησης της κοινωνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής αξίας ενός έργου/προγράμματος/οικονομικού έτους λαμβάνοντας υπόψη τις εμπειρίες των άμεσα εμπλεκόμενων στη δράση αυτή. Διαφέρει από άλλες μεθόδους γιατί δίνει λογιστική αξία σε μη εμπορεύσιμα αγαθά όπως η ποιότητα ζωής και επίσης λαμβάνει υπόψη τις εμπειρίες των εμπλεκομένων.

Στο παρελθόν, οι χορηγοί και συντελεστές ενός προγράμματος δεν έδιναν ιδιαίτερη βαρύτητα σε αποτελέσματα που βίωναν οι εμπλεκόμενοι του προγράμματος όπως η ευημερία, καλύτερες διαπροσωπικές σχέσεις κτλ. Ο λόγος που τα αποτελέσματα αυτά δε λαμβάνονταν υπόψη είναι γιατί δεν είχαν άμεση χρηματική αξία.
Η μεθοδολογία SROI παρέχει το πλαίσιο για να μπορέσουν να αποτιμηθούν αυτά τα αποτελέσματα που βιώνουν οι εμπλεκόμενοι σε μία δράση και είναι δύσκολο να αποτιμηθούν με λογιστικούς όρους. Στην ουσία η μεθοδολογία SROI αφηγείται την ιστορία της αλλαγής, «Theory of Change», που βιώνουν οι εμπλεκόμενοι λαμβάνοντας υπόψη ποιοτικά, ποσοτικά και λογιστικά στοιχεία.

Μέσω της μεθοδολογίας SROI υπολογίζεται ο τελικός δείκτης κοινωνικού αντίκτυπου, ο οποίος αποτελεί την αναλογία παροχών/δαπανών της δράσης ή οργανισμού που μελετάμε και δείχνει την κοινωνική αξία που δημιουργείται.
Ο παρών ιστότοπος κάνει χρήση cookies για την παροχή της καλύτερης δυνατής εμπειρίας περιήγησης