Μέλος του Social Value International

Όραμα και Αρχές


Όραμα

Όραμά μας η δημιουργία ενός κόσμου στον οποίο η λήψη αποφάσεων, οι στρατηγικοί σχεδιασμοί και η κατανομή των πόρων βασίζονται στις αρχές της κοινωνικής αξίας και στον ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Αρχές

Οι αρχές του Social Value Greece παρέχουν όλα εκείνα τα βασικά δομικά συστατικά σε αυτούς που επιθυμούν να λαμβάνουν αποφάσεις με γνώμονα την ευρύτερη έννοια της αξίας, με στόχο την προώθηση της ισότητας, της ευημερίας και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Αυτά τα δομικά συστατικά αποτελούνται από γενικώς αποδεκτές αρχές κοινωνικής λογιστικής και είναι απολύτως κρίσιμα για την μεγιστοποίηση της κοινωνικής αξίας κάθε πρωτοβουλίας.

Το Social Value Greece ως Δίκτυο

Αποσκοπεί σε κάθε στροφή της πορείας του στη μείωση των ανισοτήτων και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος καθώς και στη βελτίωση της ευημερίας, λαμβάνοντας υπόψη αυτή την ευρύτερη αξία.

Το Δίκτυό μας είναι κάτι πολύ περισσότερο από απλώς μια ακόμη μια πρωτοβουλία αξιολόγησης. Η ανάλυση της κοινωνικής απόδοσης είναι μια ιστορία για την αλλαγή - μεταβολή, που περιλαμβάνει μελέτες περιπτώσεων, ποιοτικά, ποσοτικά και οικονομικά στοιχεία. Αφηγούμαστε την ιστορία του πώς η αλλαγή δημιουργείται από τη μέτρηση της κοινωνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής έκβασης - και χρησιμοποιεί νομισματικές αξίες για να αναπαραστήσει το μέγεθος αυτής ακριβώς της αλλαγής. Το Δίκτυο Social Value Greece αναπτύχθηκε από την φιλοσοφία της κοινωνικής λογοδοσίας και την ανάλυση κόστους-οφέλους ενώ βασίζεται σε επτά αρχές, οι οποίες στηρίζουν το πώς πρέπει να εφαρμόζεται.
Σας προσκαλούμε σε ένα ταξίδι με τελικό προορισμό έναν αντίκτυπο που θα κάνει τη διαφορά στον κοινωνικό ιστό.
Ο παρών ιστότοπος κάνει χρήση cookies για την παροχή της καλύτερης δυνατής εμπειρίας περιήγησης